Jeg ble innvilget arbeidsstipend våren 2018 for å skrive et syklisk verk for fløyte og gitar. Dette var veldig oppmuntrende og inspirerende. Jeg skal utvide et stykke jeg skrev for Cecilie Hesselberg Løken og Thomas Kjekstad “Spill”. Dette blir etterhvert en sonate i 4 satser. Inspirasjon for verket er et bilde av Cecilie der hun er på flyktningleir i Lesbos og spiller for en av båtflyktningene.