Disse stykkene spenner fra en neoromantisk stil til et mer moderne og fritonalt uttrykk. De kan gjerne spilles som en suite, men er først og fremst ment som frittstående solostykker. Noter finnes her: https://notebutikken.no/5-solostykker-for-klassisk-gitar-av-arild-jensen.html?refSrc=133731&nosto=nosto-notebutikken-page-product

https://www.youtube.com/watch?v=MDV3KiLQOUc