Utgivelse av sonate for fløyte og klassisk gitar på Norsk Noteservice. Dette er et verk basert på et bestillingsverk for Cecilie Løken og Thomas Kjekstad. Nå utvidet til fire satser. Urfemføring 4. mai i Fredrikstad med Inger Johanne Østby (fløyte) og Thomas Kjekstad (gitar).