Har nå avsluttet studier  i filmmusikkomposisjon på Høgskolen i Lillehammer. Fikk karakter A på eksamen, men viktigst har vært et utrolig lærerikt år der jeg har fått mange nyttige erfaringer. Dessuten fått noen gode venner i andre komponister.